VRT toegankelijkheid
VRT-toegankelijkheid-web-V02-algemeen.jpg

Wat is VRT Toegankelijkheid?

 

Wat is digitale toegankelijkheid?

De productie en consumptie van digitale content blijft jaar na jaar stijgen.

Maar bereikt die content ook altijd het volledige potentieel van z’n doelpubliek?

Vaak worden bezoekers met een beperking (visueel, auditief, cognitief, motorisch…) vergeten, omdat de inhoud voor hen niet of onvoldoende toegankelijk is. Die mensen vertegenwoordigen best wel een grote en groeiende groep. Het gaat al snel over 15% van de bevolking.
Als je personen met een tijdelijke beperking meerekent, dan spreken we al over 30%, of zelfs meer.

Digitale content wordt ook steeds vaker onderweg of buitenshuis geconsumeerd, op mobiele toestellen en op plaatsen waar de omgeving het niet toelaat om het geluid af te spelen. Dan zijn ondertitels bijvoorbeeld zeer welkom voor iedereen, of je nu een beperking hebt of niet.

Iedereen is gebaat bij helder taalgebruik, vlot navigeerbare en overzichtelijke websites en mobiele apps.
Ook dat is toegankelijkheid.

De ambitie van VRT rond toegankelijkheid.

VRT heeft de ambitie om zoveel mogelijk digitale (audiovisuele) content voor zoveel mogelijk gebruikers toegankelijk te maken, in alle omstandigheden, en in de ruimste zin van het woord.

We stellen onze jarenlange ervaring en expertise graag ter beschikking van andere organisaties die de ambitie delen om ook hun eigen content zo toegankelijk mogelijk te maken, voor zoveel mogelijk gebruikers.

Hoe zit het met de regelgeving?

Europa deelt die ambitie en heeft de voorbije jaren regelgeving uitgewerkt om die ambitie te ondersteunen. De lidstaten zetten die nu om in nationale en afdwingbare wetten.

  • Sinds eind 2016 is de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties van kracht. Deze richtlijn is bindend en bepaalt dat de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties toegankelijk moeten zijn voor iedereen.

  • Nieuwe websites van overheidsinstanties die live gingen vanaf 23 september 2018 moeten toegankelijk zijn tegen september 2019. Oudere websites moeten toegankelijk zijn tegen september 2020 en alle apps tegen juni 2021.

  • Voor de mediasector komt er sectorspecifieke wetgeving die deze regelgeving zal uitbreiden naar privéspelers op de markt.

  • Tegen 2025 zal het aanbieden van audiovisuele mediadiensten, ook commerciële, aan toegankelijkheidsvereisten moeten voldoen
    (“richtlijn audiovisuele mediadiensten”).

De 3 deelgebieden van toegankelijkheid


AUDIODESCRIPTIE

VRT levert een kwalitatief hoogstaand audiodescriptiebestand voor uw video (fictie, documentaire,…). Via een extra commentaarstem die tussen de dialogen in een video in de klankband gemixt wordt, krijgt de kijker een beschrijving van handelingen, plaats, tijd…(LIVE-) ONDERTITELING

VRT voegt ondertiteling toe aan een extern live-videosignaal, en levert het met een korte delay terug af waar het uitgezonden of gestreamd moet worden. Of we ondertitelen uw bestaande video voor publicatie op uw kanalen.WEBTOEGANKELIJKHEID

Een toegankelijke app of website is een app of website die zo ontwikkeld is dat ze maximaal gebruiksvriendelijk en overzichtelijk is, semantisch gestructureerd. VRT adviseert uw teams bij het toegankelijk maken van uw apps en websites volgens de huidige standaarden en regelgeving.


 
 
De VRT biedt haar expertise rond toegankelijkheid ook aan, aan derden.